Lista condițiilor specifice pentru etapele de transfer/pretransfer consimțit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului

//Lista condițiilor specifice pentru etapele de transfer/pretransfer consimțit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului