Dăruim speranță pentru performanță în sport

//Dăruim speranță pentru performanță în sport

În data de 25.04.2023 dăm startul înscrierilor în cadrul proiectului „Dăruim speranță pentru performanță în sport”.
În perioada 25.04.2023-02.05.2023 beneficiarii pot depune documentele necesare la sediul unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului la care sunt înscriși.

Înscrierea în proiectul „Dăruim speranță pentru performanță în sport” aprobat la nivelul Sectorului 2, în vederea acordării voucherelor pentru sport, se realizează de către elevii majori sau părinţii/reprezentanții legali ai elevilor minori, prin depunerea la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, la care este înscris elevul, a următoarelor documente:
a) cerere pentru acordarea voucherelor pentru sport, formulată de către elevul major sau de către părinții/reprezentantul legal, în cazul elevului minor;
b) dovada că elevul s-a înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile;
c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al elevului, în cazul părinților naturali sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul elevului adoptat;
d) documente care să ateste calitatea de părinte/reprezentant legal, după caz: certificat naștere, hotărâre judecătorească etc
e) declarația pe propria răspundere a elevului major sau părinților/reprezentantului legal al elevului minor, după caz, conform modelului din Anexa 2
f) alte documente solicitate de unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, potrivit regulamentului intern, după caz.
g) Copie act identitate elev major.

Documentele enumerate mai sus, necesare în vederea înscrierii, se regăsesc în unitățile de învățământ.

Click pe link pentru a descărca lista cluburilor sportive participante la acest proiect.

#invatamantsector2 #comunitateinvatamant #sportinS2

2023-12-02T22:32:35+02:00