Lista condițiilor specifice pentru etapele de transfer/pretransfer consimțit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului la data de 22.02.2024

//Lista condițiilor specifice pentru etapele de transfer/pretransfer consimțit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului la data de 22.02.2024