Pentru profesori

/Pentru profesori
Pentru profesori2024-03-27T20:44:53+02:00

1. Ordinul ministrului educației nr. 6.877/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/OME_%206877_2023.pdf

2. 2023-2024 Calendar mobilitate personal didactic OME 6218-2022

Click pentru a descărca fișierul

3. Lista condițiilor specifice pentru etapele de transfer/pretransfer consimțit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului, stabilite conform art. 32 alin. (4) din metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 6788/2023:

Click pentru a descărca fișierul

4. Procedura operațională pentru organizarea, desfășurarea și evaluarea inspecției la clasă, în cadrul etapelor de mobilitate

Click pentru a descărca fișierul